นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและ เข้าพรรษา เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2562

8 ก.ค. 2562      18 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print