ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการจัดทำนวัตกรรมกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานตามเจตจำนงทางการเมืองของพรรคการเมือง พ.ศ.2562

4 ก.ค. 2562      6 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ( 09.00 น.)
นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการจัดทำนวัตกรรมกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานตามเจตจำนงทางการเมืองของพรรคการเมือง พ.ศ.2562 จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมือง นักการเมืองทีกระดับ ได้ประกาศการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ให้ประชาชนได้ทราบ และเพื่อให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียได้รับรู้และแสดงความคิดเห็นในการแสดงเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านทุจริตของพรรคการเมือง โดยมีนายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์