สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กำหนดรับสมัครเพื่อเข้ารับพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตามพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ.2562

28 มิ.ย. 2562      88 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กำหนดรับสมัครเพื่อเข้ารับพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตามพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ.2562 โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 – วันที่ 3 กรกฏาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30น. ผู้สมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักบริหารกลาง ชั้น 2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือดาวโหลดใบสมัครได้ที่ http://www.mof.go.th หรือ http://www.mof.go.th/home/jobs.html