ทกจ.บุรีรัมย์ มอบเข้าร่วมประชุมเรื่องติดตามเร่งรัดการรใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ผ่านระบบวิดีทันศ์ทางไกล(Video Conference System)

27 มิ.ย. 2562      138 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 27 มิถุนายน 62 เวลา10.30น.
นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
มอบหมายให้ นายสุรเศรษฐ์ คุณมาศ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและนางสาวณัฐสุดา คงประโคน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุมเรื่องติดตามเร่งรัดการรใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562  ผ่านระบบวิดีทันศ์ทางไกล(Video Conference System)  มีวัตถุประสงค์เพื่อ ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่จัดสรรให้จังหวัดและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์