ทกจ.บุรีรัมย์ ประชุมเตรียมความพร้อม การดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชนแห่งชาติจังหวัดบุรีรัมย์ “เมืองแปะเกมส์ 62” )

27 มิ.ย. 2562      454 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น.
    นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายปฏิการณ์ ขันพันธ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ นายศุภมิตร สมอาจ เจ้าหน้าที่พลศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
นายณัฐพงษ์ สุปะโกสัง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อม การดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชนแห่งชาติจังหวัดบุรีรัมย์ “เมืองแปะเกมส์ 62” ) เพื่อการขับเคลื่อนในการดำเนินการในระดับโซน และระดับจังหวัด  
โดยมี นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมรวมใจเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์