ทกจ. บุรีรัมย์ ร่วมโครงการปั่นจักรยานสานสัมพันธ์สองแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ - จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา

15 มิ.ย. 2562      425 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.
นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ พรัอมด้วย นางสาวปัสสนา รักเดช หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว นายศุภมิตร สมอาจ เจ้าหน้าทีพลศึกษาประจำจังหวัด และนายณัฐพงษ์ สุปะโกสัง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เข้าร่วมโครงการปั่นจักรยานสานสัมพันธ์สองแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ - จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำปี พ.ศ.2562 เส้นทางช่องสายตะกู - อุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ระยะทาง 125 กิโลเมตร มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย และส่งเสริมการท่องเที่ยวของทั้ง 2 ประเทศ  รวมถึงด้านเศรษฐกิจ  มีนักปั่นเข้าร่วมโครงการจำนวน 300 คน  ณ จุดปล่อยตัว ช่องสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโดย ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประธาน