ทกจ. บุรีรัมย์ มอบร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ ครั้งที่ 13 ประจะปี 2562

10 มิ.ย. 2562      6 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printวันที่ 10 มิ.ย. 62 เวลา 08.30 น.
      นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ 
นายปฏิการณ์ ขันพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ ครั้งที่ 13 ประจะปี 2562  ณ ศูนย์ฝึกกรมพลศึกษา สนามเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา ห้องประชุมสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา ชั้น 1 ตึก 7 ชั้น จังหวัดปทุมธานี
       โดยมี ดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธาน