ทกจ.บุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีเปิด “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านถาษาที่ 3 สำหรับบุคลากรศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว”

10 มิ.ย. 2562      8 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print วันที่ 10 มิ.ย.62 เวลา 13.30 น.                 
               นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีเปิด “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านถาษาที่ 3 สำหรับบุคลากรศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว” พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ 
จำนวน 4 คน เข้ารับการอบรมภาษาที่ 3  สำหรับบุคลากรศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานให้มีศักยภาพรวมถึงขีดความสามารถที่เพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจที่รับผิดชอบในปัจจุบัน ตลอดจนทราบถึงนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจของกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว 
                 โดยมี นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม 
ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร