ทกจ. บุรีรัมย์ มอบร่วมการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

6 มิ.ย. 2562      109 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 6 มิ.ย. 62 เวลา 09.00 น. 
             นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายสุรเศษฐ์ คุณมาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวณัฐสุดา คงประโคน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และนายพิพัฒน์ ประเสริฐศักดิ์ เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เข้าร่วม การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์