ทกจ. บุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมคัดเลือกเพื่อออกร้านจำหน่ายสินค้าและไปศึกษาดูงานต่างประเทศ โครงการพัฒนาสู่สุดยอด เอสเอ็มอีจังหวัด

6 มิ.ย. 2562      4 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

วันนี้ 6 มิ.ย. 62 (08.30 น.)
นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางเขมมิกา พรมงาม เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเเละพัฒนาการท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกเพื่อออกร้านจำหน่ายสินค้าและไปศึกษาดูงานต่างประเทศ โครงการพัฒนาสู่สุดยอด
เอสเอ็มอีจังหวัด (SME provincial champions) ปี 2562 โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม "กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง " ณ โรงเเรมสกายวิว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์