ทกจ. บุรีรัมย์ มอบร่วม “โครงการสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรและองค์กรในหน่วยงานภาครัฐ”

6 มิ.ย. 2562      5 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 
(09.00 น.)

นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายปฏิการณ์ ขันพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วย น.ส ปัสสนา รักเดช หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว น.ส พิชญาพร ศรีศุภมิตร และ น.ส ศุภนิดา มาพบ เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เข้าร่วมการฝึกอบรม “โครงการสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรและองค์กรในหน่วยงานภาครัฐ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่บุคลากรและองค์กรในหน่วยงานภาครัฐ ในด้านการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีนายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครั้งนี้ ณ โรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ บุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์