ทกจ.บุรีรัมย์ เป็นวิทยากรบรรยายในข้อหัว “การจัดการที่พักระยะสั้น ผ่าน Application”

27 พ.ค. 2562      15 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

วันที่ 27 พ.ค.62 เวลา 09.00 น.
           นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรบรรยายในข้อหัว “การจัดการที่พักระยะสั้น ผ่าน Application” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและขยายผลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผ่าน Application เพื่อจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์พื้นที่ หมู่บ้าน/ชุมชนได้อย่างทันสมัยและยั่งยืน รวมถึงสร้างช่องทางแนะนำประกอบการตัดสินใจแก่กลุ่มเป้าหมายในการเดินทางสู่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ของจังหวัดสุรินทร์ 
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์