ศึกษาดูงานที่ จังหวัดเลย

25 พ.ค. 2562      28 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 (06.00 น.)
นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายปฏิการณ์ ขันพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ นำคณะผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ของตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 100 คน ศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนของอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาการท่องเที่ยว ตลอดจนนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในวันนี้ ได้ศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านต้นหล้า ได้เรียนรู้การทำผาสาดลอยเคราะห์ ซึ่งเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคล และดูงาน ณ สหกรณ์สตรีและเยาวชนผู้ใช้น้ำบ้านน้อย (เคียงเลย) ได้เรียนรู้กรรมวิธีการแปรรูปมะพร้าวต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับวัตถุดิบในพื้นที่ได้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา