สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

24 พ.ค. 2562      23 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 (09.30 น.)
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมให้ความรู้ แก่บุคลากรด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยว 
โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้แก่บุคลากรของท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 100 คน เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาการท่องเที่ยว ตลอดจนนำองค์ความรู้และนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ณ ห้องประชุมไหมไท บ้านสนวนรีสอร์ท ตำบลสนวน อำเภอหัวยราช จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมีนายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ 
และกิจกรรมที่ 2 เป็นการศึกษาดูงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนของอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (กลุ่มเป้าหมายเดิมจากกิจกรรมที่ 1) จำนวน 100 คน จัดระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา