ทกจ.บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์

22 พ.ค. 2562      16 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. 
นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์ (กรอ.จังหวัดบุรีรัมย์) ครั้งที่1 /2562 ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ประชุมได้มีการหารือ การขอใช้พื้นที่เพื่อก่อตั้งศูนย์แพทย์และสถาบันการศึกษาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการแพทย์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการจัดตั้ง
สถาบันอาชีวศึกษาบุรีรัมย์
โดย นายกฤษฏา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว