การพบปะ หารืออย่างไม่เป็นทางการ แลกเปลี่ยนการเรียนการสอน ด้านการท่องเที่ยว

21 พ.ค. 2562      14 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

วันที่ 20 พ.ค.62 เวลา 15.00 น.
นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ในการพบปะ หารืออย่างไม่เป็นทางการ ของนาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และร่วมประชุมเพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนการเรียนการสอน ด้านการท่องเที่ยว ข้อมูลต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยว กับคณะวิทยาการจัดการ สาขาการท่องเที่ยวและ การโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีรองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นผู้ให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมพิมานเงิน โรงแรมพนมพิมาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์