นายปฏิการณ์ ขันพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมชมและให้กำลังใจนักกีฬาผู้สูงอายุ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

10 พ.ค. 2562      28 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printวันนี้..10 พ.ค62 
นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายปฏิการณ์ ขันพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายศุภมิตร สมอาจ เจ้าหน้าที่พลศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ และนายณัฐตพงษ์ ปะติโกสังเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล. ร่วมชมและให้กำลังใจนักกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดบุรีรัมย์ตามสนามต่างๆ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 "มะขามหวานเกมส์"