ทกจ.บุรีรัมย์ ร่วมการนิเทศและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการและการบริการงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

8 พ.ค. 2562      25 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printวันที่ 8 พ.ค.๖๒
นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมการนิเทศและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการและการบริการงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
  โดย นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะ  เป็นประธานในการประชุม