ร่วมการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน เนื่องในวันแรงงาน

1 พ.ค. 2562      32 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

วันที่ 1 พ.ค 62  เวลา 8.00 น.
น.ส.เพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้ นายปฎิการณ์ ขันพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ นายศุภมิตร สมอาจ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม วันแรงงานแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งได้รับมอบหมายจากจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นประธานจัดการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน ในวันแรงงานในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่ใช้แรงงาน กลุ่มบริษัท ต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้พบปะและเชื่อมความสามัคคี โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงาน เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. ณ โดมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์