ทกจ.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

25 เม.ย. 2562      36 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print25 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.
นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายปฏิการณ์ ขันพันธ์ นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณของพระองค์ที่ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญเด็ดเดี่ยว ขับไล่อริราชศัตรูตลอดพระชนม์ชีพสร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำหัวหน้าส่วนราช ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัด พ่อค้า ประชาชน ร่วมกันประกอบพิธี วางพวงมาลา ถวายเป็นเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดี ต่อเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณพระองค์ท่านที่ทรงปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ขับไล่อริราชศัตรู สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย และเป็นมหาวีรกรรมที่เลื่องลือปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ชาติไทย ตลอดมาจนทุกวันนี้
สำหรับ “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 กำหนดให้วันที่ 25 เมษายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ ทรงเป็นวีรกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถอย่างล้ำเลิศ ทรงตรากตรำพระวรกายในการทำศึกสงครามตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ทรงกระทำสงครามยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาจนได้ชัยชนะ ทำให้พระบรมเดชานุภาพ แผ่ไพศาลไปทั่วปฐพี หลังจากศึกครั้งใหญ่แล้ว ได้เสด็จปราบปรามหัวเมืองมอญฝ่ายใต้ ได้เมืองตะหนาวศรี มะริด และทวาย ทรงกรีฑาทัพไปตีเมืองหงสาวดีได้เมืองเมาะลำเลิง แล้วทรงยกทัพไปถึงเมืองหงสาวดีและเมืองตองอู จนหัวเมืองไทยใหญ่ทั้งปวงยอมขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยา แม้พระองค์จะสวรรคตผ่านมานานกว่า 400 ปีแล้ว ชาวไทยทุกคนพร้อมกันรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงได้ร่วมจัดรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ