โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ เมืองชายแดน

24 เม.ย. 2562      51 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่
เมืองชายแดน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมที่ 1 สร้างการรับรู้ เตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเขตพื้นที่เมืองชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 
ณ เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ แคมป์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองชายแดนของประเทศไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้านให้เกิดความร่วมมือในการสร้างโปรแกรมการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดร่วมกันในพื้นที่
เมืองชายแดน และในกิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างศักยภาพให้แก่ พื้นที่เมืองชายแดนให้เกิดเส้นทาง
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่ลักษณะ ASEAN Connect โดยเชิญกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวทั้งในประเทศ
และจากประเทศเพื่อนบ้าน สื่อมวลชนจากตลาดเป้าหมาย ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางแบบ Familiarization Trip (FAM Trip)