แจ้งเลื่อน โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากตามกลุ่มวัยแบบบูรณาการ ปี 2562

23 เม.ย. 2562      30 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

แจ้งเลื่อน โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากตามกลุ่มวัยแบบบูรณาการ ปี 2562
จากที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากตามกลุ่มวัยแบบบูรณาการ ปี 2562 เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและนวัตกรรม การดำเนินงานส่งเสริมทันตกรรม การดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพตามกลุ่มวัย โดยภายในงานจะมีการประกวดสื่อทันตสุขศึกษา แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทโปสเตอร์  ประเภทคลิปวีดีโอ สำหรับประชาชนทั่วไป และประเภทเรียงความสำหรับเด็กอายุ 10  – 12 ปี เงินรางวัลการประกวดรวมมูลค่า 24,000 บาท ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมลี้-ลอย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  นั้น
    ขอเลื่อนการประกวดสื่อทันตสุขศึกษา “Dental Health Ed contest” จากวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมลี้-ลอย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวันที่ 7 เมษายน 2562 สถานที่จะขอแจ้งให้ทราบในภายหลัง ซึ่งสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จะทำการตัดสิน วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจ “ตะลอนฟัน” https://www.facebook.com/dentalbrr/ และเชิญรับรางวัลในงานประชุมวิชาการและการประกวด Dental Health Ed contest ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562