โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

26 มี.ค 2562      42 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

วันที่ 26 มีนาคม 2562 13.30 น.
นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ โดยมีกิจกรรมหลักการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการกลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมย่อย ฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าบ้านที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมบุรีเทล อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมบ้านสนวนนอก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นกลุ่ม หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผู้ประกอบการที่พัก บี-สเตย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 80 คน
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้ความเข้าใจในการต้อนรับดูแลนักท่องเที่ยว ผู้มาเยือนให้มีประทับใจ และรู้สึกปลอดภัยด้วยไมตรีจิต สามารถดึงดูดและกระตุ้นให้เกิดการเดินทาง เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์มากยิ่งขึ้น