ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมประชุมการดำเนินงาน “บุรีรัมย์ สงกรานต์ คาร์นิวัล” ประจำปี 2562

19 มี.ค 2562      43 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printวันนี้ (19 มี.ค. 62)
เวลา 10.00 น.
นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุม การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
“บุรีรัมย์ สงกรานต์ คาร์นิวัล” ประจำปี 2562 (BURIRAM SONGKRAN CARNIVAL 2019) ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมดังกล่าว มีกำหนดจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13 - 14 เมษายน 2562
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีไทยเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศให้เข้ามาเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่มมากขึ้นช่วยกระจายรายได้สู่คนในท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
โดย นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุม
และเป็นเลขานุการ ในการจัดกิจกรมดังกล่าว