พิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

15 มี.ค 2562      50 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

วันนี้ (15 มี.ค. 61)
เวลา 09.00 น.

นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการแข่งขัน Moto GP 2562-2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา ตลอดประชาชนทั่วไปในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเตรียมพร้อมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2562 โดยมี รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมพิมานราชพฤกษ์ โรงแรมพนมพิมาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์