การแถลงข่าวงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2562

7 มี.ค 2562      176 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดการแถลงข่าวงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2562
ณ บริเวณปราสาทพนมรุ้งจำลอง บุรีรัมย์ คาสเซิล อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี และ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมแถลงข่าวในประเด็น “รายละเอียดประเด็นในการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2562” พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมในการแถลงข่าวด้วย
โดยประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2562 จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5 - 7 เมษายน 2562 นี้
งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง เป็นประเพณีประจําปีที่สําคัญ และถูกจัดต่อเนื่องกันมาทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๔ จนถึงปี 2562 กําลังเข้าสู่ปีที่ ๒๘ ทางจังหวัดบุรีรัมย์จะมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และพัฒนารูปแบบการจัดงานให้มีความน่าสนใจ และน่าดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้น และได้ปรับเนื้อหาการแสดงให้สอดคล้องกับเรื่องราวของการสร้างปราสาทพนมรุ้ง องค์นเรนทราทิตย์ กษัตริย์ผู้ทรงธรรม โดยได้รับแรงบันดาลใจ มาจากบทพระราชนิพนธ์ “ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) โดยภายในงานจะมีการแสดง Visualize 4D Presentation หรือที่เรียกกันว่า 4D Mapping เป็นการฉายภาพประกอบการเล่าเรื่องไปบนปราสาทพนมรุ้งจําลองที่เราเคยได้เห็นกันไปแล้วในที่ผ่านมา พร้อมบทบรรยายบอกเลาเรื่องราวมนต์ขลังของมหาเทวาลัยแห่งนี้ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน และตลาดอารยธรรม “วนัมรุง” ณ บริเวณลานโพธิ์ ให้ทุกท่าน ได้เลือก ชม ชิม ช็อป ผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ที่มีความสวยงาม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และเชิญชิมอาหารพื้นเมืองโบราณหายาก พร้อมทั้งชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมตลอดงาน เป็นการสนับสนุนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์