ท่องเที่ยวและกีฬาบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงแนวทาง การจัดการวัฒนธรรมอาการเพื่อกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมของชุมชนโคกเมือง

28 ม.ค. 2562      69 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุม 
เพื่อชี้แจงแนวทาง “การจัดการวัฒนธรรมอาการเพื่อกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมของชุมชนโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นตามชาติพันธ์และวิเคราะห์คุณค่าอาหารทางโภชนาการ
สำหรับอาหารพื้นถิ่น ในการเชื่อมโยงวัตถุดิบในชุมชน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้นำชุมชนในตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย ผู้แทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และผู้แทนจากประชาสัมพันธ์จังหวัด โดยมีอาจารย์อนงค์ ทองเรือง เป็นหัวหน้าชุดโครงการวิจัย ณ ห้องประชุมนารายชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์