ท่องเที่ยวและกีฬาบุรีรัมย์ กล่าวรายงาน "เทศกาลเปิดเมืองบุรีรัมย์" BURIRAM EXPO 2019

5 ม.ค. 2562      73 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

วันที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 18.00 น นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวรายงาน การจัดงาน "เทศกาลเปิดเมืองบุรีรัมย์" BURIRAM EXPO 2019 (The Best of Buriram)  โดยได้รับเกียรติจาก นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน  ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ๆ มีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดยอาศัยกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เกิดจากแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มาเป็นตัวประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดระบบบริหารจัดการ การท่องเที่ยวที่มีระบบและยั่งยืน ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ "เที่ยวได้ทั้งปีที่บุรีรัมย์" แจกปฎิทินท่องเที่ยวประจำปี 2562 การออกร้านของดีเมืองบุรีรัมย์ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดวงโปงลางระดับมัธยมศึกษา การประกวดเดินแบบเยาวชน การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2562