ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนา จังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

13 ธ.ค. 2561      61 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.
       นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ปฏิบัติหน้าที่
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนา
จังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทพนคร  จังหวัดบุรีรัมย์ 
       โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการประชุม 
การประชุมครั้งนี้มีการรับฟังความคิดเห็น และ การนำเสนอกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนำเสนอร่างแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี 
(พ.ศ.2561-2565)