ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

13 ธ.ค. 2561      78 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น.
 นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ปฏิบัติหน้าที่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ 
ได้รับเกียรติให้เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการท่องเที่ยวเพื่อเปิดมุมมองเพิ่มขีดความสามารถ
รองรับการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตำแหน่งงาน Room Attendant จัดโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ ห้องประชุมบุรีเทล โรงแรมบุรีเทล อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์