ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมการประกวดธิดากาชาด ครั้งที่ 1/2561

12 ธ.ค. 2561      52 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.
นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ปฏิบัติหน้าที่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดธิดากาชาด ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ 
โดยมีนายกฤษฏา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุม เพื่อให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณี วัฒนธรรม นำไปสู่ารเพิ่มรายได้ของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมยุวกาชาด อาสากาชาดและกิจกรรมต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย ให้สามารถมีรายได้ในการสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาสทั้งในท้องที่ทั่วไปและในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์