ท่องเที่ยวและกีฬามหาสารคาม ปฏิบัติหน้าที่ ท่องเที่ยวและกีฬาบุรีรัมย์ ร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำแผน ปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

22 พ.ย. 2561      75 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

วันนี้ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.
    นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผน
ปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
(กีฬา และการท่องเที่ยว) "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตราฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจ ภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย" ครั้งที่ 1/2561 
ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 
        โดยมี นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ปฏิบัติหน้าที่ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเลขานุการ ในการประชุมดังกล่าว