ท่องเที่ยวและกีฬาบุรีรัมย์ เข้าร่วมและรับฟังการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์อาเซียน

24 ต.ค. 2561      122 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printวันนี้ (24 ตุลาคม 61) นางสาววิมล ชอบสุข ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมและรับฟังการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์อาเซียน ภาพรวมชุมชน ปี พ.ศ.2561 และตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนอาเซียน ปี พ.ศ.2561 ณ โฮมสเตย์ บ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีคณะกรรมตรวจจากกรมการท่องเที่ยวเป็นคณะตรวจประเมิน 
โดยการตรวจประเมินเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมยกระดับโฮมสเตย์ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวในระดับอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการกระตุ้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและความพร้อมของสมาชิกโฮมสเตย์ด้วย 
เดิม โฮมสเตย์บ้านโคกเมืองได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ เข้าพักชมวิถีชีวิตชาวบ้าน มีกลุ่มอาชีพหลากหลาย เช่น กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มถักไหมพรม ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 80 ของหมู่บ้าน OVC ( Otop Village Champion) ในปี 2549 ประเภทหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนื่องจากหมู่บ้านนี้เป็นที่ตั้งของปราสาทเมืองต่ำและมีการพัฒนาทรัพยากรในท้องถิ่นให้เป็นสินค้าของฝากระดับประเทศ คือ ผ้าทอ หรือที่เรียกว่า ผ้าไหมลายผักกูด หัตถกรรมชั้นดีที่ชาวบ้านนิยมทำกันมาตั้งแต่โบราณจากรุ่น สู่รุ่น นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์เสื่อกก ที่มีลวดลายสวยงามไม่แพ้ใครเช่นเดียวกัน บ้านโคกเมืองอยู่ติดกับปราสาทเมืองต่ำแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของบุรีรัมย์