ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

15 ก.ย. 2561      175 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันนี้ (15 ก.ย 61)
เวลา 10.00 น.

นางสาววิมล ชอบสุข ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมการออกแบบและพัฒนากิจกรรมการบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่พักโฮมสเตย์ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่พักโฮมสเตย์” ณ ห้องประชุมอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวสามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชน สามารถวิเคราะ์อัตลักษณ์ และสร้างเสน่ห์ให้กับชุมชนท่องเที่ยวได้ โดยมีผู้นำชุมชุน คณะทำงานขับเคลื่อน กลุ่ม OTOP และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมอบรมกว่า 98 คน