แบบสำรวจออนไลน์พฤติกรรมการออกกำลังกาย/เล่นกีฬาของคนไทย "คนไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง"

5 ก.ย. 2561      96 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ร่วมเผยแพร่และส่งต่อ แบบสำรวจออนไลน์พฤติกรรมการออกกำลังกาย/เล่นกีฬาของคนไทย "คนไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง"

(Exercise Behaviors in Thailand – EBT)

http://www.nspct.org/exercise