วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง

9 ก.พ. 2561      3254 views

แชร์ทั้งหมด 4 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

เดิมทีชาวบ้านเรียกเขากระโดงว่า "พนมกระดอง" เป็นภาษาเขมร แปลว่า "ภูเขากระดอง (เต่า)" เพราะมีรูปลักษณ์คล้ายกระดองเต่า ต่อมา จึงเรียกเพี้ยนเป็น "กระโดง" เดิมเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ ชื่อทำเลเลี้ยงสัตว์โคกเขากระโดง ต่อมาจังหวัดบุรีรัมย์ได้เสนอกรมป่าไม้ ให้จัดตั้งเขากระโดงเป็นวนอุทยาน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2521 หลังจากนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้เขากระโดงเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตามประกาศ ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2523 มีเนื้อที่ 1,450 ไร่ โดยพื้นที่ทั้งหมดทับซ้อนกับพื้นที่วนอุทยานเขากระโดง เปลี่ยนชื่อ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพัีนธุ์พืช อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น "วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง" เพื่อการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและเนินเขา สภาพป่าเป็นป่าแดงหรือป่าเต็งรัง มีเนินเขาขนาดเล็ก 2 ลูกติดกัน สูงจากพื้นที่โดยรอบประมาณ 60 เมตร เนินทางทิศใต้เรียกว่า "เขาใหญ่" ส่วนเนินทางด้านทิศเหนือ เรียกว่า "เขากระโดง" วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟโบราณซึ่งยังคงปรากฏร่องรอยปากปล่องให้เห็นได้ชัดเจน มีลักษณะเป็นแอ่งลึกสามารถเดินชมศึกษาหินภูเขาไฟ ยอดสูงสุดประมาณ ๒๖๕ เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นที่ประดิษฐาน "พระสุภัทรบพิตร” พระพุทธรูปองค์ใหญ่คู่เมืองบุรีรัมย์และมีปรางค์กู่โบราณ ภายในประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง วนอุทยานนี้มีพันธุ์ไม้พื้นเมืองน่าศึกษาหลายชนิดตัวอย่างเช่น ผลของต้นโยนีปีศาจพันธุ์ไม้หายากที่มักพบในบริเวณเขตภูเขาไฟ การขึ้นไปยังเขากระโดงสามารถทำได้สองวิธี คือ เดินขึ้นบันได ๒๙๗ ขั้น หรือ ขับรถขึ้นไปถึงยอดเขา ระหว่างทางจะพบพระพุทธรูปปางต่าง ๆ เรียงรายอยู่เป็นระยะ

อ่างเก็บน้ำภูเขาไฟกระโดง หรือ อ่างเก็บน้ำวุฒิสวัสดิ์
ตั้งอยู่ทางด้านล่างของภูเขาไฟกระโดง บริเวณหน้าสำนักงานวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ภายในบริเวณริมอ่างเก็บน้ำมีนกน้ำประจำถิ่น และนกอพยพหนีหนาวจากต่างถิ่นมาอาศัยอยู่โดยรอบ เช่น นกวัก นกยางโทนน้อย นกเป็ดผี นกคับแค นกอีแจว นกกาน้ำเล็ก นกพริก นกเป็ดแดง ฯลฯ รอบอ่างอุดมไปด้วยพันธุ์ไม้เต็ง–รัง เป็นที่เหมาะสำหรับกางเต้นท์และพักผ่อนหย่อนใจที่ดีแห่งหนึ่ง จากจุดนี้สามารถมองเห็นองค์พระสุภัทรบพิตรบนยอดภูเขาไฟกระโดงได้ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดงและอ่างเก็บน้ำวุฒิสวัสดิ์ เปิดให้เข้าชมทุกวัน ผู้สนใจกางเต้นท์ พักแรมหรือทำกิจกรรมนันทนาการ

ติดต่อสอบถามได้ที่วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง โทร.๐-๔๔๖๓-๗๓๔๙ หรือ e-mail : khaokradongvolcano @ gmail.com หรือที่เวปไซต์http://www.khoakradong.com (สามารถรับชมภาพบรรยากาศสด ๆ จากกล้องวงจรปิดจากเวปนี้)

การเดินทาง จากตัวเมืองบุรีรัมย์ ๗ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ (บุรีรัมย์ - ประโคนชัย)

แหล่งที่มา :