พระบรมธาตุเจดีย์ศรีสุวจคุณานุสรณ์

6 ก.พ. 2561      91 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printตั้งอยู่ในบริเวณวัดป่าเขาน้อย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเป็นวัดป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่ได้พัฒนาขึ้นตามปณิธานของพระโพธิธรรมจารย์เถหรือหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ อดีตเจ้าอาวาสและวิปัสสนาจารย์ผู้เป็นที่เลื่อมใสเพื่อให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่มีความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไป เนื่องจากเป็นวัดเก่าที่อยู่ใกล้ตัวเมืองสะดวกแก่การเดินทางแต่มีสภาพเป็นป่าเขาเหมาะแก่การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อให้เป็นศูนย์รวมศรัทธาแก่คณะศิษย์และประชาชน ในการปฏิบัติคุณงามความดี ตลอดจนการปฏิบัติจิตภาวนา ดังคำของหลวงปู่ซึ่งเคยปรารภไว้ในช่วงก่อนที่ท่านจะลาสังขารว่า "วัดป่าเขาน้อยนี้หวังจะให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรม ให้ช่วยกันรักษาเอาไว้เน้อ ถ้าผมตายผมไม่ได้เอาไปด้วยดอก ที่สร้างก็เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและเพื่อลูกหลานผู้อยู่ข้างหลังนั่นเอง" ในโอกาสต่างๆ นั้นมีประชาชนมาวัดป่าเขาน้อยแห่งนี้อยู่เสมอเพื่อบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐาน นอกจากนี้ยังได้มาสักการะเจดีย์ศรีสุวจคุณานุสรณ์ พิพิธภัณฑ์พระโพธิธรรมจารย์เถร อันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล และยังเป็นที่บรรจุอัฐิธาตุของหลวงปู่สุวัจน์ เพื่อให้บรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งหลายได้กราบไหว้รำลึกถึงปฏิปทา และวัตรปฏิบัติที่งดงามและแนวทางในการเจริญสมาธิภาวนาที่หลวงปู่ได้เจริญธรรมไว้อีกด้วย เจดีย์สุวจคุณานุสรณ์มีศิลปกรรมที่งดงาม มีรูปลักษณ์ที่แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมของอีสานได้มีรูปทรงราวกับปราสาทหินที่ดูอลังการ โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมีความสูงกว่า 31 เมตร ภายในเป็นอาคาร 2 ชั้น โดยได้มีการออกแบบให้พื้นที่ชั้นล่างมีพื้นที่ใช้สอยเป็นที่ปฏิบัติภาวนา และมีส่วนที่แสดงภาพประวัติของหลวงปู่สุวัจน์ ส่วนชั้นสองนั้นใช้เป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนและเก็บอัฐบริขารของหลวงปู่สุวัจน์ ไว้ให้ประชาชนได้สักการะ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนได้มาเป็นประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเปิดเจดีย์ศรีสุวจคุณานุสรณ์แห่งนี้ เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2550 ความเชื่อและวิธีการบูชา ผู้ที่มายังวัดป่าเขาน้อยสามารถมานมัสการพระเจดีย์ศรีสุวจคุณานุสรณ์ ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และอัฐิธาตุของหลวงปู่สุวัจน์เพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ยังสามารถปฏิบัติสมาธิ บำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อเป็นการเพิ่มพูนบารมี บุญกุศลราศี สัมมาปฏิบัติ ให้จิตใจมีอำนาจและมีสติและปัญญา ตามคำสอนและความตั้งใจ ของหลวงปู่สุวัจน์ที่มอบวัดป่าเขาน้อยแห่งนี้ให้เป็นมรดกแห่งศาสนาสืบไป