กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย "กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport For All 4.0)"

5 ต.ค. 2560      138 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย "กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport For All 4.0)" ณ โดมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับเกียรติจากนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยนายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นางสาววิมล ชอบสุข ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่พลศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ อาสาสมัครกีฬา และผู้นำการออกกำลังกายจังหวัดบุรีรัมย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คน