กิจกรรมจักรยาน "ปั่นเที่ยวน้องพี่ ของดี 3 เมือง รุ่งเรืองกีฬา

5 ต.ค. 2560      2 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย น.ส.วิมล ชอบสุข ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดบุรีรัมย์ นายศานิต ปรากฎมาก หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
ร่วมกับชมรมจักรยานอำเภอหนองกี่ อำเภอนางรอง อำเภอโนนสุวรรณ ดำเนินการ
จัดกิจกรรมจักรยาน "ปั่นเที่ยวน้องพี่ ของดี 3 เมือง รุ่งเรืองกีฬา" ณ ห้องสมุดประชาชน
เฉลิมราชกุมารี อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ปั่นตามเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว
อำเภอหนองกี่-โนนสุวรรณ-นางรอง โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมปั่นจักรยานในครั้งนี้