โครงการอบรมมมัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่ (บัตรสีชมพู) จังหวัดบุรีรัมย์

4 ส.ค. 2557      63 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printจังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดอบรมหลักสูตรมัคคุเทศน์เฉพาะพื้นที่(บัตรสีชมพู) โดยมีนายเฉลิมพล พลวัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม มีผู้เข้าอบรมจำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 22 กรกฏาคม - 4 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมพนมพิมาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมและพัฒนาบุคคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ ให้มีศักยภาพและมีความพร้อมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบริการและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว เมือเข้าสู่การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 โดยมีการอบรมในห้องเรียนและมีการออกดูงานและฝึกภาคปฏิบัติในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญภายในจังหวัดบุรีรัมย์ด้วย