โครงการ "ค่ายเยาวชนเพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดี"

21 มิ.ย. 2557      42 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดอบรม "ค่ายเยาวชนเพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดี" ตามโครงการการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2557 ณ เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์แคมป์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีนักเรียนเข้ารับการอบรมในครั้งนี้จำนวน 80 คน โดยได้รับความรู้จาก อ.วันดี เธียร์สวัสดิ์กิจ นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และพี่ ๆ ทีมงานของ เพ ลาเพลิน ซึ่งนักเรียนที่รับการอบรมได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนานมากมาย ในระหว่างการอบรม 3 วัน 2 คืน