อบรมอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว ประจำปี 2557 จังหวัดบุรีรัมย์

22 เม.ย. 2557      61 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดอบรมอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 22 - 24 เมษยน 2557 ณ ห้องคูเมือง โรงแรมเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เพื่อพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาค ตลอดจนเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาจังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 80 คน