งานรับอรุ่ณเบิกฟ้าวันปีใหม่ ณ พนมุร้ง

1 ม.ค. 2557      53 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จัดงาน "รับอรุณเบิกฟ้าวันปีใหม่ ณ พนมรุ้ง" โดยย้อนอดีตแห่งพลังศรัทธาของประชาชน และขอเชิญชวนพี่น้อง ประชาชนนักท่องเที่ยว ร่วมเดินขึ้นเขาพนมรุ้งเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ประสาทพนมรุ้ง และตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป พร้อมรับแสงอาทิตย์แรกของวันปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม 2557 เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ให้กับตนเองและครอบครัวในทุก ๆ ด้าน ตลอดปี 2557 และตลอดไป เริ่มเดินขึ้นเขาพนมรุ้งเวลา 05.00น. เป็นต้นไป