โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวในด้าน digital Marketing 4.0

23 ธ.ค. 2559      64 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ในด้าน Digital Marketing 4.0 แก่ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว และภาคีครือข่าย โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวในด้าน digital Marketing 4.0 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์สู่เมืองกีฬามาตรฐานโลก (Buriram Sport City) ณ โรงแรมเครสโก บุรีรัมย์ กิจกรรมประกอบไปด้วย การบรรยายให้ความรู้และฝึกทักษะการปฏิบัติ ด้านบริบทของธุรกิจท่องเที่ยวไทยโดยใช้ Digital Marketing 4.0 เทคนิคการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างไรให้ชนะใจลูกค้า การเจาะลึกเครื่องมือ social media tools ที่สำคัญหรับธุรกิจการท่องเที่ยวคู่แข่ง โดยวิทยากรจากคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีบุคลากรจากผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้แทนจากส่วนราชการ ภาคเอกชนเข้าร่วมกว่า 80 คน