การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4

19 ม.ค. 2558      28 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printจังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับบริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด จัดการแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 19 มกราคม 2558 ณ โดมกิจกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดบุรีรัมย์ โดยแบ่งประเภทการแข่งขันเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทรุ่นอายุ 8 – 12 ปี,ประเภทรุ่นอายุ 13 - 18 ปี และประเภทรุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป (มือใหม่) โดยทีมที่ชนะการแข่งขันจะได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล และได้รับเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมการแข่งขันระดับเขต เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2558 และระดับประเทศ ต่อไป

ผลการแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิค ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 4
รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์

1. รุ่นอายุ 8-12 ปี
- รางวัลชนะเลิศ ทีม โรงเรียนแสนสุข
- รางวัลรองชนะเลิศ ทีม โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม โรงเรียนบ้านเมืองดู่
2. รุ่นอายุ 13-18 ปี
- รางวัลชนะเลิศ ทีม LRP Dance 1
- รางวัลรองชนะเลิศ ทีม LRP Dance 2
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
3. รุ่นอายุ 35 ปี ขึ้นไป (มือใหม่)
- รางวัลชนะเลิศ ทีม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านโคกสะอาด
- รางวัลรองชนะเลิศ ทีม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนอะราง


ภาพ Rockman007