การประกวดวงโยธวาทิตโลก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557

15 ธ.ค. 2557      56 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสมาคมการวงโยธวาทิตโลก ประเทศไทย และสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด จัดประกวดวงโยธวาทิตโลก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 Thailand World Music Championships 2014(TWMC 2014) ระหว่างวันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2557 ณ สนามฟุตบอล ไอ โมบาย สเตเดี้ยม อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีจิตใจอ่อนโยน มีสมาธิ มีระเบียบวินัย มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ และรู้จักใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการประกวด วงโยธวาทิตโลกของประเทศไทยสู่สากล และเป็นศูนย์กลางของการประกวดในภาคพื้นเอเชีย และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ด้วย

ผลการประกวด วงโยธวาทิตโลก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557

ประเภท MARCHING SHOW BAND
World Class
1. North Eastern Technological College
2. Marching Band Gita Surosowan
Open Class
1. Jember Marching Band
2. BKY Drum & Bugle Corps
3. Marching Band Gita Pakuan
4. Satreesiriket Marching Band

Marching Show Band Overall Best.
Best Color Guard : North Eastern Technological College
Best Percussion : North Eastern Technological College
Best Visual : North Eastern Technological College
Best Winds : North Eastern Technological College
Best General Effect : North Eastern Technological College

ประเภท STREET PARADE
1. North Eastern Technological College Drum & Bugle Corps
2. Nongkor Drum & Bugle Corps
3. Gita Surosowan Banten Marching Band
4. Marching Band Gita Pakuan

ประเภท DRUMLINE BATTLE
1. Bangkok Society Drumline
2. Udomsuksa Drumline
3. Pattaya Drumline
4. Jember Marching Band

ประเภท BRASSLINE BATTLE
1. Rajsimawitthayalai
2. Pattaya Brassline
3. RMU BrassLine
4. Jember Brassline