ประชุมทวิภาคีระดับคณะทำงาน ครั้งที่ 6 ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว

25 ส.ค. 2565      7 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ประชุมทวิภาคีระดับคณะทำงาน ครั้งที่ 6 ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว วันที่ 25 สิงหาคม 2565 (09.30 น. ) นางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางสาวปัสสนา รักเดช หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมทวิภาคีระดับคณะทำงาน ครั้งที่ 6 ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของแผนปฏิบัติงานร่วมในด้านความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. 2562 – 2564 รวมทั้งหารือแผนงานปฏิบัติงานร่วมในด้านความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. 2566 – 2568 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ระบบ Zoom