ประชุมคณะทำงานตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนเเละร่วมตรวจประเมินฯ

24 พ.ย. 2564      15 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ประชุมคณะทำงานตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนเเละร่วมตรวจประเมินฯ

 

24 พฤศจิกายน 2564(เวลา 09.00 น.) นางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ เเละนางเขมมิกา พรมงาม เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนเเละร่วมตรวจประเมินในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ⭐