ประชุมพิจารณาคัดเลือกรางวัล “เพชรพลศึกษา” ประจำปี พ.ศ. 2564

24 พ.ย. 2564      16 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ประชุมพิจารณาคัดเลือกรางวัล “เพชรพลศึกษา” ประจำปี พ.ศ. 2564

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564(เวลา 13.30 น.) นางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวเจนจิรา พิมเพ็ชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายศุภมิตร สมอาจ นักพัฒนาการกีฬา และนางสาวรชตวรรณ คำอาจ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกรางวัล “เพชรพลศึกษา” ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมี ดร.ปะนะชัย คำสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน