ประชุมคณะทำงานตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนเเละร่วมตรวจประเมินฯ

22 พ.ย. 2564      16 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564(เวลา 13.30น.) นางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ เเละนางเขมมิกา พรมงาม เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนเเละร่วมตรวจประเมินในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ชุมชนบ้านใหม่ ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ สำนักงานการท่องเที่ยวเเละกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์